11 минут

Сэтгэлзүйн гэмтэл

Сэтгэлийн гэмтлийг маш олон байдлаар тодорхойлдог. Гэхдээ тэр олон тодорхойлолтын нийтлэг нэг шинж нь аливаа асуудалд хүчин мөхөстөх, тухайн орчноос зугтаамаар байв ч зугтаах…

Цааш унших